Dimecres 20: Educació: servei públic o negoci?

El primer dia intervindrà Carmen Agulló Diaz, professora d’Història i Teoria de la Educació de la Universitat de Valencia.

Educació: servei públic o negoci? Darrere cada projecte educatiu hi ha un component ideològic i polític. No existeix l’educació neutra. En un sistema capitalista l’eficàcia, els resultats, l’objectivitat són els objectius aconseguir. Els centres privats, que poden triar alumnat, són presentats com el paradigma de l’eficàcia. El dret a l’educació, però, cal garantir-lo per a tota la població. Hem de tenir present que la presumpta igualtat el que perpetua són les desigualtats. Quina responsabilitat tenim avui pares i mares, mestres, formadors de mestres, polítics, empresaris, en la construcció d’un model igualitari i compensador, inclusiu, o en un altre que continue aprofundint les diferències? preguntes, incertesses, dubtes al voltant de les quals encetarem el debat.